BLOGGER TEMPLATES - TWITTER BACKGROUNDS

Sunday, August 2, 2009

Apa itu bahasa.............???

Bahasa adalah penggunaan kode yang merupakan gabungan fonem sehingga membentuk kata dengan aturan sintaks untuk membentuk kalimat yang memiliki arti. Bahasa memiliki berbagai definisi. Definisi bahasa adalah sebagai berikut:

1. satu sistem untuk mewakili benda, tindakan, gagasan dan keadaan.
2. satu peralatan yang digunakan untuk menyampaikan sebarang maklumat dalam
proses komunikasi.
3. satu kesatuan sistem makna
4. satu kode yang yang digunakan oleh pakar linguistik untuk membedakan antara
bentuk dan makna.
5. satu ucapan yang menepati tatabahasa yang telah ditetapkan (contoh :-
Perkataan, kalimat, dan lain lain.)
6. satu sistem tuturan yang akan dapat dipahami oleh masyarakat linguistik.

Bahasa erat kaitannya dengan kognisi pada manusia, dinyatakan bahwa bahasa adalah fungsi kognisi tertinggi dan tidak dimiliki oleh haiwan. Ilmu yang mengkaji bahasa ini disebut sebagai linguistik, atau pakar bahasa.

0 comments: